Bodo Bach und Moni Maurer

Bodo Bach, Moni Maurer, Hans-Peter Langlotz"3 Äppelwei-Geschworene" H-P. Langlotz, Bodo Bach und Moni Maurer mit besonderer Ehrung in Urberach

bodobachZwaa beim Schobbe: "Viel gelacht mit Bodo Bach beim Äppelwei in Urberach"